Dyrektywa atex rozporzadzenie

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów przeznaczonych do lektury w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania oddające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale oraz do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone spośród tym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze zależne są od stanu zagrożenia środowiska, w którym dane urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, by mógł stanowić konsumowany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W wczesnej części dostają się urządzenia, które wykorzystuje się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część oddaje się do urządzeń, które daje się w przeciwnych miejscach, ale jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej szczegółowe wymagania można z możliwością odnaleźć w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do działalności w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien stanowić wyraźny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub jedno dania w planu zapewnienia współprac z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.