Jak dziala przeciwpozarowy wylacznik pradu

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym samym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest drogą ochrony aparatów procesowych przed niszczącymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w strefie aparatów aż do bezpiecznego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cena to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich zaczęciem do otoczenia wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień oraz produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi stanowić używana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Przyznaje się kilka nowych typów urządzeń, które mogą stanowić użytkowane w zasięgu bezpłomieniowego odpowietrzania. Są to w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma zbyt zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która zachodzi w odległości odciążenia wybuchu. Widzi on zastosowanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Urządzenie potrafi obcowań z powodzeniem zastosowane też w takich insolacjach, w jakich żyje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w kierunku przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Może żyć wykorzystany w sferze sanitarnej także w ciągu sterylizacji. Urządzenie że żyć czyszczone metodą SIP/CIP