Para wodna sucha

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Kieruje się ją zaledwie w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na otwartych powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma ograniczony ciężar ważny a w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny obecne stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w mieszkaniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy że istnieć łączona do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w odpowiedź z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultatu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces palenia jest ciężki. Para wodna rozcieńcza palne gazy w dziedzinie spalania. Najbardziej sprawne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona wyłącznie w ostatnich miejscach, co do których jest się pewność, że nie zostają w nich ludzie. Z wskazówki na szerokie ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić ryzykowna dla zdrowia, i nawet życia ludzkiego.