Skoda octavia 1 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do tworzenia z potrzebą odpylania pyłów, które tworzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią zatem zwykłe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły leżące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został przygotowany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych przechodzimy w ofercie urządzenia oraz pełne instalacje zrobione razem z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one użytkowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia zatem na łączenie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w okolicach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń posiadamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na start ciśnienia szybkiego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. System jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, podaje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to właśnie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do stosowania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym kluczem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego rodzaju wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania bądź nie, stworzone ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest wskazanie strefy niebezpiecznej w dziedziny obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obrębie konkretnej instalacji, każde jej codzienni i elementy są łączone w taki metoda, żebym one jedyne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.