Zespol pracownikow

Mianem szkoleń wybiera się zajęcia pozwalające uzyskać, uzupełnić lub udoskonalić wiedz i wiedze zawodowe potrzebne do uprawiania poszczególnej instytucji. Szkolenia kadry są zazwyczaj kursami kameralnymi, o dość niewielkiej frekwencji, bowiem maksymalnie używa w nich udział około trzydziestu osób. Jest wtedy liczba uczestników przywodząca automatycznie na myśl liczebność klasy szkolnej, a to skojarzenie nie jest pozbawione sensu. Otóż szkolenia kadr to jednak również forma edukacji, przynajmniej nie skierowana do dzieci i młodzieży, lecz dotycząca osób odpowiedzialnych. Charakteryzuje się kilka rodzajów szkoleń, w relacje od cechy kategoryzacji:

szkolenia otwarte - są dostępne dla praktycznie każdych zainteresowanych, zaś start w nich jest dodatkowy, chociaż przedsiębiorcy także mogą dawać naszych pracowników na tego standardu szkolenia kadr, pokrywając przy tym strona kosztów partycypacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi aktualnie kampanię społeczną Inwestycja w kadry, w jakiej nawołuje do stałego podnoszenia kompetencji pracowników i udostępnia internetową bazę danych mającą wiedze na punkt dostępnych szkoleń otwartych. szkolenia zamknięte – są organizowane pod kątem potrzeb innego podmiotu zlecenia (np. szkolenie kadr z pewnej firmy), zainteresowani są kierowani na rozwijania tego gatunku przez ich pracodawcę, czyli organizatora. szkolenia wewnętrzne (wewnątrzzakładowe) – robią się przy wsparciu własnej kadry szkoleniowej danego sklepu pracy; szkolenia zewnętrzne – ich realizowanie zostaje zlecony wyspecjalizowanym firmom szkoleniowym przez organizatora, jakim stanowi urząd pracy. Istnieje tzw. rejestr firmy szkoleniowych, (czyli niepubliczne podmioty prowadzące edukację pozaszkolną na podstawie odrębnych przepisów), które wykonują szkolenia dla kobiet szukających rzeczy i bezrobotnych finansowane ze materiałów publicznych. Wspomniane instytucje podlegają wpisowi do wykonywanego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy rejestru firm szkoleniowych.